> Studenti > Registracija

Izaberite naslov studije

Izrada CV-je rezervisana za diplomce univerziteta učesnika u projektu. To može da učiniti vaš profil vidljivim za preduzeća, koji će videti vaš CV objavljen na internetu CV overen od strane univerziteta.

Registrujte se sada!
  • 1

    Izaberite svoju diplomu

  • 2

    Unesite svoje lične podatke

  • 3

    Izaberite lozinku i potvrdite

Da biste videli listu kurseva unesete najmanje jedan kriterijum za izbor.