> Studenti

Na pažnju diplomiranim studentima

U okviru ovog sistema, diplomcima visokog obrazovanja će biti ponuđena usluga za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta njihovih biografija (CV) koji će biti široko rasprostranjeni na Internetu da bi povećali svoju vidljivost i mogućnosti za zapošljavanje.Projekat ima za cilj da obezbedi niz besplatnih usluga za sve diplomce:
  • Dodeljivanje korisničkog imena i lozinke koji će ostati važeći bez vremenskog ograničenja;
  • Dostupnost i širenje biografije (CV) na internetu;
  • Mogućnost za trajno ažuriranje biografije (CV);
  • Pristup radnim mestima objavljenim od strane preduzeća na sajtu;
  • Mogućnost da se direktno odgovora oglasima za posao na sajtu slanjem biografije (CV) preduzećima;
  • Pristup mreži informacionih usluga ( bilteni , dokumentacija , integracija podataka ... );
  • Pristup statističkim podacima o diplomcima.

Read the instructions about registration into the user manual*