> Preduzeća/Firme > Registracija

Registracija: unesite detalje o svojoj kompaniji

Buduća baza podataka će biti veoma moćan alat na raspolaganju regruterima koja će promeniti tržište onlajn regrutacije. Menadžeri ljudskih resursa mogu da vide onlajn hiljade biografija diplomaca univerziteta učesnika u projektu. Biografije mogu biti izabrane na osnovu napredne pretrage koja omogućava posebno ciljanje profila budućih zaposlenih.

Polja označena sa * moraju biti popunjena

Podaci o preduzeću

Osoba za kontakt Mora se navesti najmanje jedan telefonski broj
Izaberite lozinku Lozinka mora da posedujete najmanje 8 karaktera, može da sadrži slova, brojeve i sledeće karaktere @ % # ! $ % ^ & + = _ , ; \ .
 
Izaberite tajni odgovor

Deklaracija o saglasnosti za obradu ličnih podataka
Podaci su obrađeni u skladu sa postojećim zakonima. Osim toga, vi ste ovim putem obavešteni da se obrada ličnih podataka vrši putem štampanog i elektronskog oblika. Dostavljanje ličnih podataka je opciono, ali u slučaju odbijanja da se popune obavezna polja označena sa *, biće nemoguće da se zaključi ugovor.
Dostavljanje podataka vezanih za neobavezna polja nije striktno neophodno za zaključenje ugovora, ali će omogućiti ponudu efikasnijih usluga ugovornim stranama.
Lični podaci se neće koristiti niti otkrivati za druge svrhe osim onih koji se odnose na izvršenje ugovora i na osnovu zakonskih odredbi.
Ugovor o korišćenju
* UGOVOR ZA PRISTUP BAZI PODATAKA
Član. 1 - Predmet ugovora. Ovi opšti uslovi regulišu pretplatu za pristup bazi podataka
Član. 2.. Podaci se prikupljaju i obrađuju u cilju olakšavanja procedure za zapošljavanje. Korisnik ovim obavezuje da će poštovati ovu svrhu i garantuje da se, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, lični podaci diplomaca neće koristiti u druge svrhe od odabira i zapošljavanje osoblja.
Član. 3. -. Krediti za skidanje biografija (CV). Svaka vrsta pretplate za pristup bazi podataka je povezana sa ukupnim iznosom kredita, koji predstavlja maksimalan broj biografija (CV) koje se mogu preuzeti od strane korisnika u periodu važenja pretplate. U slučaju obnavljanja ugovora, broj kredita koji je preostao od prethodne pretplate neće biti dalje dostupan za preuzimanja biografija (CV). Korisnik ima pravo na neograničen broj pretraga za kroz on-line pristup bazi podataka. Iz raloga privatnosti, sve biografije (CV) će biti prikazane bez ličnih podataka diplomaca. Da bi se prikazala kompletna biografija (CV), uključujući i lične podatake diplomaca, korisnik može da preuze biografiju (CV) pomoću odgovarajuće funkcije u bazi podataka. To podrazumeva proporcionalno smanjenje kredita raspolaganju.
Član. 4 - Usluge za kompanije. Usluge, koje mogu da koriste korisnici dok je pretplata aktivna, su sledeće:
1. Obrada i izmene u ličnom profilu.;
2. Svaka pretraga kandidata može da se sačuva i korisnici imaju priliku da ih ponove ili modifikuju u bilo koje vreme;
3.. Sve biografije (CV) skinuti sa baze podataka mogu biti sačuvani na mreži u ličnom prostoru korisnika. Svaki korisnik ima mogućnost da pristupi najnovijoj verzijij biografije (CV) u bilo koje vreme, bez smanjenja kredita.
4.. Provera duplikata biografija (CV)
Svako preuzimanja biografije (CV) se proverava od strane sistema, koji kontroliše da li je biografija (CV) već bila skinuta. Ako je to slučaj, ukupan broj kredita dodeljenih korisniku neće biti smanjen.
Član. 5 - Ograničenja u upotrebi. Korisnik se obavezuje da obrađuje lične podatake sadržane u biografijama (CV) u skladu sa postojećim zakonima o obradi ličnih podataka. Korisnik je lično odgovoran da se podaci iz baze podataka neće koristiti za bilo šta drugo osim izbora i zapošljavanje osoblja. Korisnik neće omogućiti trećim licima da pristupe bazi podataka, niti će korisnik saopštavati trećim licima informacije sadržane u bazi podataka.
Član. 6 - Period pretplate. Na dan isteka pretplate, sve biografije (CV) koje je korisnik skinuo biće izbrisane iz ličnog prostora korisnika i korisnik neće biti u mogućnosti da preuzmete bilo koji novu biografiju (CV).
Član 7. Ovi opšti uslovi će biti prihvaćen od strane korisnika, izborom opcije "Slažem se sa uslovima ugovora".
Član. 8.. Ukoliko Član 2. ovih opštih uslova bude povređen od strane korisnika, ugovor će biti odmah prekinut i pristup bazi podataka trajno onemogućen.