> Preduzeća/Firme

Poslovne usluge

Buduća baza podataka će biti veoma moćan alat na raspolaganju regruterima koja će promeniti tržište onlajn regrutacije. Menadžeri ljudskih resursa mogu da vide onlajn hiljade biografija diplomaca univerziteta učesnika u projektu. Biografije mogu biti izabrane na osnovu napredne pretrage koja omogućava posebno ciljanje profila budućih zaposlenih.

Read the instructions about registration into the user manual*